Głównym celem pielgrzymki było wypełnienie woli Bożej

Czy jest możliwe, żeby człowiek przeszedł 6200 km do upragnionego celu? Jest!