Liczba Ukraińców z nadanym numerem PESEL zbliża się do miliona

Paweł Szefernaker