Jest mało prawdopodobne, abyśmy zwalczyli inflację bez obniżania stopy życiowej

Prof. Wojciechowski