Najdroższy szpital tymczasowy w Polsce

Na co poszło 75 milionów złotych?