Czas wypowiedzieć genderową konwencję

„Tęczowy piątek” codziennie? To nam grozi!