Historie niezłomnych kapłanów w sowieckim piekle!

Księża z Katynia!