Zaniechania ABW były ogromne. Rola ABW w sprawie OLT i Amber Gold jest bardzo dziwna

Tomasz Rzymkowski o coraz bardziej politycznym charakterze rodziców dzieci niepełnosprawnych protestujących w Sejmie. Deputowany uważa, że jest to...