Likwidacja OFE

Andrzej Sadowski: system emerytalny w Polsce załamie się do 2030 roku