Jak w tym skomercjalizowanym świecie odnaleźć sens Bożego Narodzenia?

o. Krzysztof Piskorz