PO razem z Nowoczesną

Jan Maria Jackowski – Polski Punkt Widzenia