Symbolika narodowa na policyjnym mundurze – tak czy nie?

Kto mówi o brunatnej Polsce?