Misjonarze z pomocą u uchodźców

Ks. Rafał Cyfka – Polski Punkt Widzenia