Wspaniałe świadectwo patriotyzmu. Wzór dla przyszłych pokoleń

Mieczysław Cybulski