Przymuszanie kogoś do tego… jest przykładem jak kryzysem nie zarządzać

Michał Wypij