75. rocznica powstania Brygady Świętokrzyskiej

Michał Gruszczyński w Polskim Punkcie Widzenia