Gdzie szukać podstaw narodowego myślenia o gospodarce w XXI wieku?

Między socjalizmem a kapitalizmem.