Barbara Kurdej-Szatan uniewinniona?

Wyjaśnia mec. Magdalena Mickiewicz