Projekt trójmorza nabiera realnych kształtów

Mateusz Walewski – Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.