Skutki drukowania pieniędzy podczas kryzysu

Mateusz Urban – Coraz większa rola banków centralnych.