Szkoła przed strajkiem nauczycieli

Marzena Machałek w Polskim Punkcie Widzenia