Braun czy Sikorski? Kto jest RUSKIM agentem?

Wcisło (PO) vs. Kamiński (Ruch Narodowy)