Liczba ofiar to prawie 40 osób

Poszlaki prowadzą do ważnych osób.