Nie ma porozumienia w służbie zdrowia

Maria Ochman – Polski Punkt Widzenia