Czy rząd Morawieckiego zniesie obostrzenia? Czy grozi nam sanitaryzm i segregacja?

Maria Kurowska: one nic nie dają!