Wywózki Polaków w głąb Związku Sowieckiego

Maria Gordziejko w Polskim Punkcie Widzenia