W Polsce mamy zarażony system polityczny

Marek Wróbel: Opozycja jest mizerna merytorycznie