Dobrowolny ZUS uratuje 500 tys. przedsiębiorców! Trwa zbiórka podpisów!

Dobrowolny ZUS to inicjatywa społeczna, pod którą obecnie zbierane są podpisy.