Micheil Saakaszwili: Upadek gruzińskiego Boga

Marek Reszuta, polski dyplomata w Rosji, Armenii i Gruzji.