Cywilizacja życia czy pocałunek śmierci?

Za co Robert Schumann, pomysłodawca Unii, może zostać błogosławionym? Jak to się stało, że europejskie superpaństwo przestało propagować...