Agencja Rozwoju Przemysłu przejmuje Stocznię Gdańsk

Marcin Chludziński – Polski Punkt Widzenia