Przekazywanie etosu i opieka nad kombatantami to cel Światowego związku żołnerzy AK

Major Leszek Żukowski pseudonim „Antek” Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego oraz więzień obozów koncentracyjnych. Major WP w...