Czym jest przemysł rozwodowy i czemu służy?

Aleksandra Kurowska-Wójcik i Lech Osikowicz