Prof. Wojciech Roszkowski: jesteśmy świadkami zagłady cywilizacji łacińskiej

Upadek zachodniej kultury, do której przecież i my, Polacy, należymy, wieszczono już sto lat temu, ale wówczas była to bardziej przepowiednia niż udokumentowana teza.