Czy naturalne prawo moralne obowiązuje wszystkich?

Ks. Tomasz Jaklewicz