Polityka w Kościele i demokracji

Rozmowy Niedokończone – ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, ks. kan. Zenon Myszk, ks. dr Zenon Hanas.