JPII mówił, że UE potrzebuje Polski chrześcijańskiej. Ale nie oferujemy jej tych wartości

Ks. Jerzy Dalak