Europa jest bardzo chora, bo traci chrześcijańską podstawę

Ks. Ireneusz Skubiś z Częstochowy dla radia WNET