Czy przedsiębiorca może zostać świętym?

Przedsiębiorczość to dar, talent od Boga?