Czy Papież Franciszek może zmienić nauczanie Kościoła?

Ks. Dawid Wierzycki – kara śmierci