Prawda, stan wojenny i bł. ks. Popiełuszko

Czy ks. Popiełuszko przypuszczał, że zostanie męczennikiem?