„Solidarność“ i stan wojenny

Rozmowy Niedokończone i zaproszeni goście. Dr Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej – delegatura w Bydgoszczy; Bogusław Gołąb, członek...