Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku zostali potraktowani przez Niemców jak bandyci

Krzysztof Drażba – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku