Aresztowany za napis na samochodzie!

Krzysztof Adamek