Czy sztuka współczesna jest zdegenerowana?

Krystyna Różańska-Gorgolewska