„Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej jest kwestią czasu”

Kpt. Sławomir Pitera