W konspiracyjnym seminarium?

Ks. abp Jan Paweł Lenga i dr Stanisław Krajski