Wybory znowu wygrają internety?

Goście Rafała Otoki-Frąckiewicza – które sztaby najlepiej wykorzystują Internet w kampanii wyborczej?