Wszystko wskazuje na to, że Klub Bilderberga to forum dla trzech skłóconych masonerii

Dr Stanisław Krajski