Kulisy wyłudzeń podatku VAT

Kazimierz Smoliński w Polski Punkcie Widzenia