Pomagała kosztem swojego wolnego czasu – śp. Karolina Kaczorowska

Jan Józef Kasprzyk